Indmeldelse i PROSA A-Kasse
Jeg ønsker


Jeg ønsker medlemskab somArbejdsforholdArbejdsforholdPersonlige oplysninger
CPR-nr
Navn
Adresse
Postnr
Email
Email (gentag)
Telefon

Er du bosat i udlandet, så skriv hele din adresse (incl. postnr, by og land) i adressefeltet og brug postnummer "1" i postnr.-feltet

Oplysninger
Virksomhedens navn
Adresse
Postnr
By
Stilling
 
Arbejdet begyndte/ventes at begynde
Dato
 
Antal arbejdstimer
Pr. uge eller pr. måned


Uddannelsesoplysninger
Uddannelsesstedets navn
Adresse
Postnr
By
Telefon
Hvilken uddannelseUddannelsen begyndte d.
Uddannelsen er afsluttet og bestået d.Hvilken uddannelser er du i gang med?
Hvornår er du startet?
Hvornår regner du med at blive færdig?
Indtægt pr. måned fra SU
Lønindtægt pr. måned fra studiejob
Modtager du anden offentlig forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende lovgivning?
Hvis ja hvilken?
Du er uden arbejde, klik næste for at fortsætte.
Du er på efterløn, klik næste for at fortsætte.
Ansættelsesinfo
EventueltSkriv dine eventuelle bemærkninger: (Max 500 tegn)

Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Jeg erklærer at have læst vejledningen til denne indmeldelse.

Dato: